Linkedin IconInstagram IconFacebook Icon

Szkolenie on-line z zakresu ochrony danych osobowych (RODO)
– „NA START”

Szkolenia dla pracowników z zakresu ochrony danych osobowych powinny mieć charakter ciągły i cykliczny. Oznacza to, że należy je organizować wówczas, gdy zaistnieje taka potrzeba.

Cena: 499 zł brutto

Szkolenie online

Można wyróżnić co najmniej pięć sytuacji, w których przeprowadzenie szkolenia uznaje się za niezbędne. Są to:

1) Nowy pracownik - szkolenie jest obowiązkowe przed dopuszczeniem nowego pracownika do wykonywania obowiązków służbowych. Nadając upoważnienie do przetwarzania danych osobowych potwierdzasz, że dany pracownik jest gotowy do realizacji zadań służbowych. Zanim nadasz stosowne upoważnienie, należy jednak przeprowadzić stosowne szkolenie.

2) Zmiana przepisów prawa – zarówno w odniesieniu do RODO, ustawy o ochronie danych osobowych czy przepisów branżowych, które dotyczą Twojej działalności.

3) Zmiana procedur wewnętrznych – jeżeli wdrażasz nowe procedury wewnętrzne lub modyfikujesz istniejące (np. politykę bezpieczeństwa, regulamin ochrony danych osobowych), szkolenie umożliwi pracownikom zapoznanie się z nowymi obowiązkami oraz zrozumienie kierunku rozwoju systemu ochrony danych osobowych, który wdrożyłaś_eś.

4) Wystąpienie incydentu – szkolenie będzie stanowiło istotny element działań naprawczych, podczas którego zostaną omówione przyczyny, skutki oraz przede wszystkim procedury umożliwiające uniknięcie podobnego zagrożenia w przyszłości.

5) Działania prewencyjne – lepiej zapobiegać niż naprawiać. Cykliczne szkolenia to nieodłączny element skutecznego systemu ochrony danych osobowych w każdym przedsiębiorstwie. Dzięki cykliczności szkoleń pracownicy mają szansę poszerzać wiedzę i kształtować świadomość prawną, która jest niezbędna dla właściwego, legalnego i bezpiecznego przetwarzania danych osobowych.

Kiedy warto skorzystać z usługi?

Co zyskujesz kupując szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych?

W jaki sposób przebiega szkolenie on-line?

Szkolenie jest realizowane „na żywo”. Prowadzę szkolenia w taki sam sposób, w jaki realizowane są szkolenia stacjonarne, według tego samego harmonogramu oraz z zachowaniem bloków tematycznych. Różnica polega wyłącznie na tym, że szkolenie odbywa się w „wirtualnej sali szkoleniowej”. Dzięki temu koszt szkolenia jest niższy, a uczestnicy mogą zaoszczędzić czas na dojazd.

Realizuję szkolenie online w taki sposób, aby było ono nie tylko merytoryczne, ale również angażujące i interesujące dla uczestników. Wykorzystując nowoczesną technologię w trakcie szkolenia, uczestnicy będą mogli śledzić na swoich ekranach prezentację czy inne dokumenty, z którymi będziemy pracować, a także zadawać pytania i uczestniczyć w dyskusji nie tylko ze mną, ale również z pozostałymi uczestnikami.

Ilu uczestników może wziąć udział w szkoleniu?

Zależy mi na tym, aby każdy uczestnik miał realne szanse aktywnego uczestnictwa w szkoleniu, dlatego preferowaną grupę stanowi do 5 uczestników. Dzięki temu uczestnicy będą mieli zapewnioną możliwość zadawania pytań, rozwiązywania przykładowych zadań oraz poruszania interesujących ich kwestii dot. ochrony danych osobowych.

Co wyróżnia oferowane przeze mnie szkolenia?

Jeżeli oferowane szkolenie nie spełnia Twoich potrzeb, skontaktuj się ze mną. Prowadzę również szkolenia dostosowane do indywidualnych potrzeb Klientów. Po ustaleniu Twoich oczekiwań odnośnie do szkolenia (m.in. poruszane aspekty, omówienie danego bloku w sposób szczegółowy, liczba uczestników, dostosowanie szkolenia do branży, w której działasz), przedstawię Ci indywidualną wycenę tej usługi. Mam nadzieję, że spotkamy się w sali szkoleniowej – tej realnej lub wirtualnej.

Tworząc produkty do mojego sklepu działam zgodnie z następującą zasadą:

„To prosta, ale potężna zasada: zawsze dawaj ludziom więcej niż się spodziewają.”

Mam nadzieje, że szkolenie spełni Twoje oczekiwania. We wszystkich sprawach związanych z zakupem kontaktuj się ze mną za pośrednictwem wiadomości e-mail: sklep@bettercallmika.pl.

Jestem tu, aby Ci pomóc.


    Administratorem Danych Osobowych jest Mika Łukasik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Better Call Mika Łukasik (ul. Widawska 25 lok. 32, 01-494 Warszawa, NIP: 5223165249). Dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi zgłoszenia, zgodnie z jego treścią. We wszystkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych, możesz skontaktować się z wyznaczonym przez Administratora przedstawicielem pod adresem e-mail: odo@bettercallmika.pl. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych.