Linkedin IconInstagram IconFacebook Icon

NOWOCZESNA
OBSŁUGA
PRAWNA.
Dostosowana
do potrzeb Klientów.

Aktualności

Pomoc prawna

Projekt bez tytułu (2)

Słucham potrzeb Klientów i oferuję dostępne rozwiązania prawne skupiając się przede wszystkim na celach, które chcą osiągnąć.

Oferuję przejrzyste zasady współpracy. Określam z góry zasady rozliczeń
i szczegółowo dokumentuję przebieg współpracy z Klientem zapewniając bieżący dostęp do wykazu zleceń oraz godzin świadczenia usług prawnych.

Spotykam się on-line oszczędzając nasz wspólny czas, a jednocześnie dbając o wysoki poziom świadczonych usług. Dzięki temu nie ograniczam się
w świadczeniu usług prawnych do Warszawy, a wspieram Klientów z różnych części Polski i poza jej granicami

Dbam o profesjonalność. Podchodzę z taktem do wszystkich problemów, które Klienci zamierzają powierzyć kancelarii. Tajemnica zawodowa oraz zaufanie są moim zdaniem podstawami trwałej i udanej relacji z prawnikiem.

Buduję nowoczesny zespół składający się z prawników specjalizujących się w różnych dziedzinach prawa. Dzięki temu zapewniam Klientom kompleksową obsługę prawną mając jednocześnie pewność, że świadczone usługi pozostają na najwyższym poziomie.

Wspieram realizację pomysłów biznesowych Klientów. Moja rola nie ogranicza się do napisania umowy czy skonstruowania regulaminu aplikacji bądź sklepu internetowego, lecz przede wszystkim biorę czynny udział w danej transakcji po stronie Klienta.

Tłumaczę na język prawny wieloetapowe projekty i strategie biznesowe, które Klienci zamierzają wdrożyć w życie, ale również przekładam specjalistyczny
i często niezrozumiały język prawny na język umożliwiający Klientom realne zrozumienie wszelkich istotnych aspektów.

Pomoc prawna

Specjalizacje

Sprawdź czym się zajmuję, a w razie jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się ze mną.

PRAWO UMÓW

PRAWO UMÓW

Przygotowuję i sprawdzam dla Klientów umowy z pracownikami, współpracownikami, klientami i innymi partnerami biznesowymi. Profesjonalna umowa powinna stanowić mapę danej współpracy zawierającą drogowskazy umożliwiające skuteczną realizację zobowiązań.

Profesjonalne podejście do zawieranych umów kreuje właściwy wizerunek przedsiębiorcy oraz zapewnia wiarygodność w oczach kontrahentów.

PRAWO E-COMMERCE

PRAWO E-COMMERCE

Doradzam Klientom działającym w branży nowoczesnych technologii, e-commerce, 
m-commerce oraz twórcom oprogramowania w zakresie optymalizacji ich działań pod kątem prawnym. Audytuję sklepy www, strony www oraz aplikacje mobilne oraz przygotowuję niezbędną dokumentację prawną, w tym m.in. dokumenty zgodne z RODO. Nieobca jest mi również procedura „notice and takedown”.

PRAWO KORPORACYJNE

PRAWO KORPORACYJNE

Doradzam Klientom w wyborze najkorzystniejszej formy prawnej działalności gospodarczej odpowiadającej charakterowi biznesu, który zamierzają prowadzić. Przygotowuję projekty dokumentów niezbędnych do założenia podmiotu oraz wnioski o ich rejestrację. Świadczę bieżące doradztwo prawne, w tym m.in. sporządzam projekty uchwał organów spółki oraz wpieram w trakcie przeprowadzania zgromadzeń wspólników.

PRAWO KREATYWNYCH

PRAWO KREATYWNYCH

Pracuję z twórcami oraz wspieram na każdym etapie ich pracy – od pojawienia się pomysłu, przez kreację aż do momentu wykorzystania efektu pracy twórczej. Zapewniam, aby cały proces twórczy przebiegał zgodnie z obowiązującymi przepisami, ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego, ochrony znaków towarowych oraz wynalazków. Oferuję Klientom narzędzia, które sprawią, że tajemnice przedsiębiorstwa pozostaną poufne.

 

PRAWO REKLAMY I MARKETINGU

PRAWO REKLAMY I MARKETINGU

Wspieram Klientów w prowadzonych działaniach i strategiach marketingowych. Doradzam również agencjom marketingowym, aby ich pomysły zostały wdrożone zgodne z obowiązującymi przepisami.

Uczestniczę w procesie tworzenia konkursów w SM, przeprowadzam analizę prawną, doradzam oraz sporządzam dokumenty prawne w celu optymalizacji tych działań pod kątem prawnym.

PRAWO DANYCH OSOBOWYCH

PRAWO DANYCH OSOBOWYCH

Audytuję oraz wdrażam procedury z zakresu ochrony danych osobowych. Prowadzę szkolenia oraz świadczę stałą obsługę prawną w zakresie ochrony danych osobowych, w tym pełnienie funkcji inspektora ochrony danych.

Wspieram Klientów w dostosowaniu efektywnego modelu ochrony oraz racjonalnego stosowania RODO.

PRAWO RODZINNE

PRAWO RODZINNE

Wspieram Klientów w sprawach prywatnych, które często nie należą do łatwych. Oferuję pomoc w sprawach dotyczących m.in. separacji, rozwodu, podziału majątku, alimentów, władzy rodzicielskiej i opieki nad dziećmi, ubezwłasnowolnienia (częściowego bądź całkowitego) czy zgodę sądu rodzinnego na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem dziecka. Podchodzę z taktem do wszystkich problemów, które Klienci zamierzają powierzyć kancelarii.

POSTĘPOWANIE SĄDOWE

POSTĘPOWANIE SĄDOWE

Wspieram Klientów, gdy na ich drodze stanie nieuczciwy kontrahent, klient o nieracjonalnych oczekiwaniach, niesłowny partner czy zwykły pech. Prowadzę windykację należności.

 

 

.

MEDIACJE

MEDIACJE

Usprawniam komunikację między uczestnikami mediacji i pomagam wypracować rozwiązanie satysfakcjonujące dla obu stron. Łączę w ten sposób zamiłowanie zarówno do prawa, jak i psychologii. Dbam o to, aby postanowienia zawierane w wyniku mediacji były zgodne z obowiązującym prawem.

 

.

PORADY PRAWNE

PORADY PRAWNE

Udzielam konsultacji prawnych w sposób tradycyjny oraz nowoczesny. Spotykam się z Klientami w możliwie dogodnych warunkach: zarówno w biurze, jak i on-line będąc w różnych częściach kraju czy nawet świata. Wykorzystuję nowoczesne technologie w celu optymalizacji czasu Klienta.

Kontakt

    Administratorem Danych Osobowych jest Mika Łukasik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Better Call Mika Łukasik (ul. Widawska 25 lok. 32, 01-494 Warszawa, NIP: 5223165249). Dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi zgłoszenia, zgodnie z jego treścią. We wszystkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych, możesz skontaktować się z wyznaczonym przez Administratora przedstawicielem pod adresem e-mail: odo@bettercallmika.pl. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych.