Linkedin IconInstagram IconFacebook Icon

Obsługa prawna firm - Pakiety usług stałej obsługi prawnej

Oferowane pakiety to nowoczesne i praktyczne rozwiązania ułatwiające prowadzenie działalności gospodarczej. Pakiety zapewniają opiekę prawną na każdym etapie podejmowania decyzji związanych z bieżącą działalnością gospodarczą.

W ramach pakietów oferuję kompleksową obsługę prawną Twojego biznesu, w tym:

Pakiet prawny jest dedykowany przedsiębiorcom, którzy na danym etapie rozwoju biznesu nie dostrzegają potrzeby zatrudniania etatowego prawnika (prawnik in-house), jednak potrzebują bieżącego i cyklicznego wsparcia prawnego bez konieczności długiego oczekiwania na realizację danego zlecenia.

Posiadanie ryczałtowego pakietu usług prawnych zapewnia krótkie terminy realizacji zleceń, 
co może okazać się kluczowe dla zapewnienia ciągłości biznesu, a także zminimalizowania ryzyka zawieranych kontraktów.

Co wyróżnia oferowane pakiety?

Elastycznośćkwartalny okres rozliczeniowy, który pozwoli na pełne wykorzystanie zasobów danego pakietu, podczas gdy większość kancelarii na rynku oferuje rozliczenia w cyklach miesięcznych.

Przejrzystość – w momencie zawarcia umowy udostępniam Klientom bieżący dostęp (on-line) do wykazu świadczonych usług zawierający zarówno zrealizowane zlecenia jak i godziny świadczenia usług prawnych w danym kwartale rozliczeniowym.

Innowacyjność – buduję zespół nowoczesnych prawników, którzy każdego dnia korzystają z dostępnych rozwiązań technologicznych w celu produktywnego zarządzania czasem. Dzięki temu nie tracimy go (gdy nie jest to konieczne) na zbędne dojazdy czy spotkania w biurze. O ile to możliwe i uzasadnione, spotykamy się on-line.

Procedura wyboru abonamentu składa się z następujących etapów:

Procedura wyboru abonamentu

Szczegółowe warunki współpracy określa regulamin oraz zawarta umowa.

Oferowane pakiety usług prawnych – dostosowane do potrzeb Klientów

NA START

1100 zł netto + VAT

porady prawne w formie on-line (e-mail, wideokonferencję itp.)

sporządzanie umów, pism, analizy prawne, modyfikacje - w ramach posiadanej liczby godzin

czas realizacji zlecenia - do 4 dni roboczych
(gdy realizacja zlecenia jest obiektywnie możliwa w danym czasie)

Liczba godzin pracy prawnika dostępnych w danym kwartale - 5 godz.

Dodatkowa obsługa prawna (po wykorzystaniu ryczałtu) - 250 zł netto za godzinę pracy.

Rabat na inne usługi (szkolenia, mediacje, obsługę procesów) - 5%.

MAŁY BIZNES

3000 zł netto + VAT

porady prawne w formie on-line (e-mail, wideokonferencję itp.)

sporządzanie umów, pism, analizy prawne, modyfikacje - w ramach posiadanej liczby godzin

czas realizacji zlecenia - do 3 dni roboczych
(gdy realizacja zlecenia jest obiektywnie możliwa w danym czasie)

konsultacje telefoniczne

udział prawnika w spotkaniach biznesowych (on-line, stacjonarnie) - 1 raz w kwartale

Liczba godzin pracy prawnika dostępnych w danym kwartale - 15 godz.

Dodatkowa obsługa prawna (po wykorzystaniu ryczałtu) - 250 zł netto za godzinę pracy.

Rabat na inne usługi (szkolenia, mediacje, obsługę procesów) - 10%.

REKIN BIZNESU

6000 zł netto + VAT

porady prawne w formie on-line (e-mail, wideokonferencję itp.)

sporządzanie umów, pism, analizy prawne, modyfikacje - w ramach posiadanej liczby godzin

czas realizacji - do 2 dni roboczych
(gdy realizacja zlecenia jest obiektywnie możliwa w danym czasie)

konsultacje telefoniczne

udział prawnika w spotkaniach biznesowych (on-line, stacjonarnie) - bez ograniczeń, w ramach dostępnych godzin

cykliczne szkolenia dla pracowników w zakresie ochrony danych osobocyh - 1 szkolenie w kwartale

koordynowanie procesu zawierania umów

Liczba godzin pracy prawnika dostępnych w danym kwartale - 30 godz.

Dodatkowa obsługa prawna (po wykorzystaniu ryczałtu) - 250 zł netto za godzinę pracy.

Rabat na inne usługi (szkolenia, mediacje, obsługę procesów) - 15%.

NA START

650 zł netto + VAT
(217 zł netto miesięcznie)

porady prawne w formie on-line (e-mail, wideokonferencję itp.)

sporządzanie umów, pism, analizy prawne, modyfikacje - w ramach posiadanej liczby godzin

czas realizacji zlecenia - do 4 dni roboczych
(gdy realizacja zlecenia jest obiektywnie możliwa w danym czasie)

Liczba godzin pracy prawnika dostępnych w danym kwartale - 5 godz.

Dodatkowa obsługa prawna (po wykorzystaniu ryczałtu) - 160 zł netto za godzinę pracy.

Rabat na inne usługi (szkolenia, mediacje, obsługę procesów) - 5%.

MAŁY BIZNES

1950 zł netto + VAT
(650 zł netto miesięcznie)

porady prawne w formie on-line (e-mail, wideokonferencję itp.)

sporządzanie umów, pism, analizy prawne, modyfikacje - w ramach posiadanej liczby godzin

czas realizacji zlecenia - do 3 dni roboczych
(gdy realizacja zlecenia jest obiektywnie możliwa w danym czasie)

konsultacje telefoniczne

udział prawnika w spotkaniach biznesowych (on-line, stacjonarnie) - 1 raz w kwartale

Liczba godzin pracy prawnika dostępnych w danym kwartale - 15 godz.

Dodatkowa obsługa prawna (po wykorzystaniu ryczałtu) - 140 zł netto za godzinę pracy.

Rabat na inne usługi (szkolenia, mediacje, obsługę procesów) - 10%.

REKIN BIZNESU

3600 zł netto + VAT
(1200 zł netto miesięcznie)

porady prawne w formie on-line (e-mail, wideokonferencję itp.)

sporządzanie umów, pism, analizy prawne, modyfikacje - w ramach posiadanej liczby godzin

czas realizacji - do 2 dni roboczych
(gdy realizacja zlecenia jest obiektywnie możliwa w danym czasie)

konsultacje telefoniczne

udział prawnika w spotkaniach biznesowych (on-line, stacjonarnie) - bez ograniczeń, w ramach dostępnych godzin

cykliczne szkolenia dla pracowników w zakresie ochrony danych osobocyh - 1 szkolenie w kwartale

koordynowanie procesu zawierania umów

Liczba godzin pracy prawnika dostępnych w danym kwartale - 30 godz.

Dodatkowa obsługa prawna (po wykorzystaniu ryczałtu) - 125 zł netto za godzinę pracy.

Rabat na inne usługi (szkolenia, mediacje, obsługę procesów) - 15%.

Posiadając jeden z oferowanych pakietów Klient minimalizuje ryzyko popełnienia błędów w prowadzonym biznesie, w tym w relacjach z pracownikami czy kontrahentami, a ponadto zyskuje:

Jeżeli rozważasz współpracę, ale wskazane powyżej pakiety nie spełniają Twoich oczekiwań, skontaktuj się ze mną. Po konsultacji przedstawię Ci propozycję indywidualnego pakietu, dostosowanego do Twoich potrzeb.