Technologia blockchain, znana przede wszystkim jako fundament kryptowalut, odgrywa coraz większą rolę w różnych dziedzinach życia. W Polsce, podobnie jak w innych krajach, pojawiają się różne kwestie prawne związane z wykorzystaniem tej innowacyjnej technologii. W tym artykule skupimy się na kilku aspektach, analizując, jak prawo polskie odnosi się do zastosowań blockchain.

1) Smart kontrakty w polskim prawie kontraktowym:

Smart kontrakty, będące autonomicznymi programami komputerowymi, działającymi na zasadzie „jeżeli – to”, stają się coraz popularniejsze. Z uwagi na to, podlegają analizie w świetle polskiego prawa kontraktowego. Zasadniczym pytaniem jest, czy tego rodzaju umowy spełniają wszystkie warunki ważności, które obowiązują w polskim porządku prawnym.

Zgodnie z polskim prawem kontraktowym, aby umowa była ważna, muszą wystąpić cztery elementy: oferty, akceptacji, zawarcia umowy, oraz zawartości, która nie narusza prawa lub dobrych obyczajów. W przypadku smart kontraktów, proces ten odbywa się automatycznie, co budzi pewne wątpliwości. Obecnie, zgodnie z obowiązującym prawem, umowy oparte na smart kontraktach są uznawane za ważne, o ile spełniają ogólne kryteria ważności umowy.

Polskie prawo zazwyczaj zakłada uczestnictwo ludzi w procesie zawierania umów, a smart kontrakty eliminują tę ludzką interakcję na rzecz algorytmu. Pytanie o ważność takich umów powinno więc skłonić do przemyślenia i ewentualnej modyfikacji definicji tradycyjnej umowy w kodeksie cywilnym.

Dodatkowo, konieczne jest zidentyfikowanie odpowiedzialności za błędy programistyczne. Czy strona, która opracowuje smart kontrakt, powinna ponosić odpowiedzialność za ewentualne błędy czy usterki w kodzie, które mogą wpłynąć na należytą realizację umowy?

Wyzwania na 2024 rok:

W kontekście smart kontraktów, Polska powinna aktualnie rozważyć dostosowanie przepisów prawa kontraktowego w celu uwzględnienia unikalnych cech i wyzwań związanych z technologią blockchain. Kluczowe jest również utrzymanie równowagi między dostosowywaniem prawa do innowacji, a ochroną interesów wszystkich stron danej umowy.

 

2) Prawo autorskie w kontekście blockchain w sztuce:

Wraz z rosnącym znaczeniem technologii blockchain w dziedzinie sztuki cyfrowej, pojawiają się nowe wyzwania dla polskiego prawa autorskiego. Tradycyjnie, prawa autorskie chronią twórców dzieł przed nieuprawnionym użyciem czy kopiowaniem. Jednak w środowisku blockchain, gdzie dzieła sztuki są reprezentowane jako unikatowe tokeny, pojawiają się pytania dotyczące interpretacji i egzekwowania tych praw.

Jednym z głównych wyzwań jest identyfikacja twórcy w przypadku dzieł sztuki cyfrowej. W blockchainie, gdzie anonimowość i pseudonimy są powszechne, ustalenie prawdziwego twórcy może być trudne. Polskie prawo autorskie powinno zatem dostosować się do nowych metod identyfikacji twórców, aby skutecznie chronić ich prawa.

Kolejnym zagadnieniem jest transgraniczny charakter blockchaina, co oznacza, że dzieło sztuki cyfrowej może być dostępne globalnie. W związku z tym, prawo polskie powinno uwzględnić międzynarodowe aspekty ochrony praw autorskich, aby umożliwić skuteczną egzekucję praw twórców zarówno w kraju, jak i za granicą.

Dodatkowym aspektem do rozważenia jest sposób zabezpieczenia praw autorskich, w sytuacji gdy dzieło sztuki jest reprezentowane jako token, a nie fizyczny obiekt. Czy posiadanie tokena na blockchainie jest równoznaczne z posiadaniem praw autorskich do dzieła? Polskie prawo autorskie musi dostosować się do tych nowych kwestii, aby zagwarantować pełną ochronę dla twórców sztuki cyfrowej.

Wyzwania na 2024 rok:

Podsumowując, Polska musi dostosować przepisy prawa autorskiego, uwzględniając unikalne wyzwania, jakie niesie ze sobą technologia blockchain w kontekście sztuki cyfrowej. Jednocześnie ważne jest zachowanie równowagi między ochroną praw twórców a promowaniem innowacyjnych form wykorzystania dzieł sztuki w erze cyfrowej.

3) Ochrona danych osobowych a technologia blockchain:

Rozwój technologii blockchain otwiera nowe perspektywy, ale jednocześnie stawia przed polskim prawem ochrony danych osobowych wyzwania związane z dezentralizacją i niezmiennością danych. Prawo ochrony danych osobowych, zgodne z unijnym RODO, koncentruje się na zasadach przejrzystości, ograniczenia celu, minimalizacji danych, dokładności, ograniczenia przechowywania, integralności i poufności.

W kontekście blockchain, który jest bazowany na zasadzie niezmienności danych, pojawia się pytanie, czy zasada „prawa do zapomnienia” jest możliwa do zrealizowania. W tradycyjnym podejściu, dane osobowe mogą zostać usunięte lub skorygowane, ale w przypadku blockchaina, gdzie dane są rozproszone i trudne do modyfikacji, wydaje się to utrudnione.

Polskie prawo powinno więc dostosować się do tego nowego środowiska, uwzględniając unikatowe wyzwania związane z blockchainem. Jednym z możliwych rozwiązań jest opracowanie mechanizmów, które umożliwią skuteczne zarządzanie danymi osobowymi w blockchainie, a jednocześnie spełnią wymogi RODO.

Dodatkowo, w kontekście zastosowań publicznych blockchaina, takich jak rejestracja aktów notarialnych czy stanu cywilnego, Polska musi zadbać o odpowiednie zabezpieczenia i kontrole dostępu do tych danych. Transparentność i odpowiedzialność za przetwarzanie danych w takim środowisku są kluczowe, aby spełnić wymogi unijnych przepisów o ochronie danych osobowych.

Wyzwania na 2024 rok:

Podsumowując, Polska powinna aktualnie uwzględnić specyfikę technologii blockchain w kontekście ochrony danych osobowych, równocześnie dbając o przestrzeganie europejskich standardów ochrony prywatności. To wymaga starannej analizy i dostosowania obecnych przepisów do dynamicznego rozwoju tej innowacyjnej technologii.

 

4) Tokenizacja nieruchomości – problematyka prawna:

W Polsce, jak również w innych krajach, pojawił się trend tokenizacji nieruchomości, czyli reprezentowania udziałów w nieruchomości za pomocą tokenów blockchain. Jakie wyzwania prawne niesie ze sobą ten model inwestycji? Jakie są obowiązki związane z rejestracją takich transakcji?

Wraz z rosnącą popularnością tokenizacji nieruchomości, obowiązujące w Polsce prawo nieruchomości powinno dostosować się do nowych wyzwań, które niesie ze sobą ta innowacyjna forma inwestycji.

Pierwszym istotnym zagadnieniem jest uznanie tokenów blockchain za prawnie wiążące reprezentacje praw własności do nieruchomości. W polskim prawie, które opiera się na tradycyjnych formach dokumentacji i rejestracji, wprowadzenie tokenów jako reprezentacji prawnych może wymagać zmian w przepisach dotyczących ksiąg wieczystych i dokumentów notarialnych.

Kolejnym aspektem do rozważenia jest kwestia transferu własności. W tradycyjnym systemie, proces ten jest skomplikowany i wymaga notarialnego aktu prawnego. W przypadku tokenizacji, transfer może odbywać się automatycznie poprzez przekazanie tokenów. Polskie prawo musi dostosować się do tych nowych procesów, jednocześnie gwarantując ich zgodność z obowiązującymi regulacjami.

Zabezpieczenia praw inwestorów stanowią kolejne wyzwanie. Tokeny reprezentujące udziały w nieruchomości muszą być odpowiednio zabezpieczone, a inwestorzy muszą mieć pewność, że ich prawa są skutecznie chronione. Polskie prawo powinno więc wprowadzić regulacje dotyczące bezpieczeństwa i zabezpieczeń w kontekście tokenizacji nieruchomości.

Dodatkowo, pojawia się również pytanie o odpowiedzialność za ewentualne błędy w procesie tokenizacji i funkcjonowania platformy. Polska powinna zatem rozważyć uregulowanie kwestii odpowiedzialności operatorów platform tokenizacyjnych oraz dostarczyć środki ochronne dla inwestorów w przypadku występowania nieprawidłowości.

Wyzwania na 2024 rok:

Podsumowując, obowiązujące w Polsce prawo nieruchomości powinno zostać przystosowane do rozwijających się technologii blockchain i tokenizacji, zapewniając jednocześnie skuteczną ochronę praw zarówno inwestorów, jak i właścicieli nieruchomości. To wymaga starannej analizy i dostosowania obecnych przepisów, aby odpowiedzieć na wyzwania związane z nowoczesnymi formami inwestycji.

 


Podsumowanie:

Technologia blockchain, mimo swojej innowacyjności, stawia aktualnie przed polskim systemem prawnym wiele wyzwań. Analiza zastosowań blockchain w kontekście różnych obszarów prawa jest kluczowa, aby dostosować obowiązujące przepisy do dynamicznego rozwoju technologii. W miarę jak blockchain staje się coraz powszechniejszy, konieczne jest nieustanne monitorowanie i dostosowywanie prawa, aby zabezpieczyć prawa i interesy wszystkich zainteresowanych stron.

W obliczu dynamicznych zmian wprowadzanych przez technologię blockchain, polskie prawo stanęło przed nowymi wyzwaniami i możliwościami. Analiza wpływu blockchaina na obszary kontraktów, praw autorskich, ochrony danych, nieruchomości czy procesu sądowego rzuca nowe światło na potrzebę dostosowania przepisów do nowoczesnych realiów.

W tym kontekście, Kancelaria BCM stoi na straży ochrony interesów klientów, oferując nie tylko wiedzę, ale także innowacyjne podejście do zmieniającej się rzeczywistości prawnej. Nasza ekspertyza w obszarze prawa nowych technologii, w tym blockchaina, pozwala nam skutecznie doradzać klientom, wspierając zrozumienie i wykorzystanie potencjału nowych regulacji.

Podobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim z innymi.
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
Share on email
Email